ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วิธีโหลดบิท


วิธีโหลดบิท

1. เปิด Google Chrome


2. เข้าเว็บ www.google.co.th

3. ใส่ชื่อหนังที่ต้องการ ถ้าเรารู้ชื่อหนังเป็นภาษาอังกฤษให้ใส่คำว่า หนัง ด้านหน้าก่อน


4. ค้นหาชื่อหนังที่ต้องการ

5. หาพิมพ์ชื่อผิด google จะแสดงชื่อที่ถูกต้อง ให้เรากด เพื่อเปลี่ยน

6. เมื่อได้ชื่อหนังที่ถูกต้องแล้ว
 7. ให้ทำการคัดลอกชื่อหนัง
 8. เปิด Tab ใหม่

9. เลือก เช็คหนัง
 10. คลิกเม้าขวาช่องค้นหา

11. นำชื่อที่คัดลอกมาไปวางที่ช่องค้นหา


12. กดปุ่ม Search

 13. กดเลื่อนหน้าจอลงมา
 14. กดที่ช่อง ปล่อย

15. จะเห็นตัวเลขช่องปล่อย เรียงจากมากไปหาน้อย หากจำนวนคนปล่อย น้อยกว่า 50 ก็อย่าโหลด

16. กดที่ชื่อหนัง เพื่อดูรายละเอียดข้างใน เลือกเฉพาะหนังที่ต้องเราต้องการเท่านั้น

17. คลิกเลื่อนหน้าจอลงมา

18. หาหัวข้อ Audio หรือ เสียง จากนั้นให้ดูว่าเป็น DTS หรือ AC3 สุดท้ายคือ Langauge ว่าเสียงพูดเป็นภาษาไทยหรือใหม่

19. รูปแบบที่ 2 ให้ทำเหมือนกันคือ หาหัวข้อ Audio หรือ เสียง จากนั้นให้ดูว่าเป็น DTS หรือ AC3 สุดท้ายคือ Langauge ว่าเสียงพูดเป็นภาษาไทยหรือใหม่

20. รูปแบบที่ 3  ให้ทำเหมือนกันคือ หาหัวข้อ Audio หรือ เสียง จากนั้นให้ดูว่าเป็น DTS หรือ AC3 สุดท้ายคือ Langauge ว่าเสียงพูดเป็นภาษาไทยหรือใหม่

21. หาเรื่องไหนไม่มีเสียงไทย DTS ให้กดปิด Tab แล้วกลับไปเลือกเรื่องใหม่

22. เมื่อได้หนังตามต้องการแล้วให้กดปุ่ม Download

23. รอจนกว่าจะ download เสร็จสิ้น แล้วจึงคลิกที่ไฟล์ เพื่อเปิดขึ้นมา

24. ตรวจสอบไฟล์ที่ต้องการโหลดว่ามีแค่ไฟล์เดียวหรือไม่ ถ้ามีแค่ไฟล์เดียวให้กด ตกลง

25. หากมีหลายไฟล์ให้กดเลื่อน เพื่อหาชื่อไฟล์ที่ต้องการโหลด

26. ติกเครื่องหมายถูกหน้าไฟล์ที่ต้องการโหลดแค่เรื่องเดียวเท่านั้น จากนั้นกด ตกลงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น