ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

Changing desktop folder in Windows XP

Changing desktop folder in Windows XP

Change it here:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

In the right-pane, value named "Desktop"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น